Časopis Naše řeč
en cz

Snad

[Answers]

(pdf)

-

(K. E.) Výraz »to je na snadě«, značící »to je po ruce, to lze snadno míti« a pod., je správný. Dříve se říkávalo také »míti něco na snad« nebo »na snadu«. Doklady lze najíti u Jungmanna. Také »na bíle dni« je výraz správný a starý; známkou jeho stáří je už jmenný tvar přídavného jména »bíle« (= nč. bílém).

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 3, p. 95

Previous Silnice

Next Snímaná pečeně