Časopis Naše řeč
en cz

Příslovečné spřežky

[Answers]

(pdf)

-

(L. K. V.) Ve psaní příslovečných spřežek je vskutku v dnešním pravopise jistá neustálenost, která však v mnohých případech pochází z toho, že není vždycky dobře možno přesně stanoviti významové rozhraní mezi pádem předložkovým a příslovečnou spřežkou; v takových případech je nejlépe se říditi způsobem psaní dnes obvyklým a psáti tedy »z večera, vzíti za své, na blízku« a p.

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 2, p. 64

Previous Obnos

Next Ranec