dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Kurs správné češtiny

[Editor's notice]

(pdf)

-

Oznámení. — Klub moderních filologů v Praze oznamuje, že pořádá kurs správné češtiny, a to vždy ve středu od půl 7. do půl 9. hod. odpol. v reálce v Praze I. v Dušní ul. Přednáší dr. Jiří Haller. Školné za jeden semestr kursu činí 47.— Kč. První semestr trvá od 1. října do 15. února, druhý od 16. února do 30. června. Začátek letošního kursu je ve středu dne 20. listopadu 1929. Redakce Naší řeči doporučuje tento kurs svým čtenářům. Přihlášky se stále ještě přijímají.

Naše řeč, volume 13 (1929), issue 10, p. 240

Previous Zváti

Next Bohuslav Havránek: K nové české práci o otázkách básnického jazyka