dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Severa

[Short articles]

(pdf)

-

(G. S.) sotva je co jiného, než příjmení vzniklé z domáckého tvaru křticího jm. Sevêrus (z lat. ‚vážný, přísný‘). Křticí jm. Severus nebylo příliš obvyklé; ale jmenoval se tak 6. biskup pražský, pocházející z českého rodu († 1067). V Čechách mu říkali obyčejně Šebíř, ale v Kuthenově Kronyce o založení země České (1539) čteme (E, 3b): »…prvé než se vojska sessli (= sešly), mír mezi císařem (Jindřichem III.) a knížetem Českým (Břetislavem I.) jest učiněn skrze prostředka (= prostředníka) Severu, biskupa Pražského.«

Naše řeč, volume 13 (1929), issue 7, p. 168

Previous Přespříští

Next Vyšetřovací soudce