Časopis Naše řeč
en cz

Z kanceláře Slovníku jazyka českého

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Od 1. září 1928 do 30. dubna 1929 byly do Slovníku odevzdány tyto úkoly: 1. Hlasatel český III. z r. 1808. 2. Krátké a dlouhé zboží z 1808; Výborný krejčí z Pekingu z 1808; Pravdivý příběh o dvou divokých dětech z 1810; Vděčný syn Rupert z 1811; Zschoke, Pěkná uhlířka z 1811; Ctnostná Albína z 1811; Plavba Bertholda z 1811; Nouze všech ctností paní z 1811. 3. Tablic, Poesie III. z 1809; Tablic, Slovenští veršovci z 1809. 4. J. N. Štěpánek, Čtyři stráže, Masopustní žert, Vlastenci z 1813; Jan z Nepomuku, Osvobození vlasti z 1814; Dvě slova, Štěkavec, Kmotr Matěj, Loupežníci na Chlumu z 1815; Čech a Němec, Nebožka paní, Tlachač z 1816; Syta Many, Faust Druhý, Jaroslav a Blažena z 1817; Půjčka za oplátku, Berounské koláče, Jak to as vypadne z 1818; Kýž bych se byl neoženil, Veselý pohřeb z 1820; Bratrovrah, Ivan čtvrtý, Klobouk, Brambory, Žlutá zimnice, Aubryho pes, Sidonie, Kuliferda z 1821; Všichni na poště, Hradní duch z 1822. 5. Kubelka, Jitka z 1819. 6. Pražské noviny z 1828. 7. Pražské noviny z 1829. 8. Jan Kollár, Rozpravy o jménách z 1830, O literární vzájemnosti z 1831, Výklad ku Slávy dceři z 1832, Sláva bohyně z 1839, [163]Staroitalja slavjanská z 1853, Cestopis II. z 1863. 9. Hronka z 1836, 1837, 1838. 10. Květy (druhá část) a Čes. včela z 1836. 11. Manzoni, Zasnoubenci II.—VII. z 1843 a 1844 (přel. Ondrák). 12. Klicpera, Brněnské kolo, Svatoslav, Hvězda, Věnceslava, Zlý jelen z 1849; Doucha, Vínek z 1849. 13. Květy z 1850; Rieger, O statcích a pracích nehmotných z 1850; Picek, Politické zlomky z 1850; Lesage, Kulhavý šotek, přel. Tomsa, z 1850; Herloš (přel. Pichl), Jan Hus z 1850, Jan Žižka z 1850; Mignet (přel. Malý), Historie revoluce francouzské z 1850. 14. Pravda, Povídky z kraje I.—V. z 1851—1853. 15. Chocholoušek, Dvě královny, Privitan a Rodina harambašova z 1855. 16. Picek, Písně z 1856; Kulda, Písně a Básně z 1856; Křičenský, Kamarádi z 1856, Zmatkové života z 1856; Řezníček, J. Doupovec a Nepřátelé poctivosti z 1856. 14. Radostov, Národní pohádky IX.—XII. z 1858; Lešetický, Písně a ballady z 1858; Humoristický kalendář z 1858; Purkyně, Akademia z 1861. 18. Krasinski (přel. Frič), Iridion z 1863; Goethe (přel. J. J. Kolár), Faust z 1863; Brandl, Kniha pro každého Moravana z 1863. 19. Macaulay (přel. Zelený), Dějiny anglické IV.—VII. z 1863; 1865. 20. J. V. Frič, Mazepa z 1865; Ehrenberger, Dar Arnošta z Pardubic z 1865; Pravda, Sirotci z 1865; 21. Palacký, Dějiny národu českého V. 2. z 1867. 22. Světlá, Kříž u potoka z 1868, Vesnický román z 1869. 23. Byron (přel. Durdík), Kain z 1871; Stankovský, Sólové výstupy z 1871; Čech, Oběti pověry z 1871; Šamberk, Sedmašedesátníci z 1871. 24. Světlá, Lamač a jeho dítě a Společnice z 1872, O krejčíkově Anežce a Cikánka z 1873, Konec a počátek z 1874, Poslední paní Hlohovská z 1875 a Černý Petříček a Kantůrčice z 1876. 25. Herrmann, Z chudého kalamáře z 1880, Domácí štěstí a Bodří Pražané z 1893, Páté přes deváté z 1895, Dvě pražské idyly z 1896. 26. Kučera, Básně z 1833 a Zapadlé hvězdy z 1890. 27. Vrchlický, Sv. Ludmila z 1887, Bouře z 1894, Závěť Lukavického pána z 1895, Marie Calderonova z 1896, Epponina z 1897, Král a ptáčník z 1898, V uchu Dionysiově z 1900, Sv. Vojtěch z 1900, Trilogie o Simsonovi z 1901, Armida z 1903, Knížata z 1903, Jessika z 1905, Švanda dudák z 1907, Godiva z 1907, Kočičí král z 1908, Záboj z 1918. 28. Zeyer, Z letopisů lásky z 1889 až 1892, Karolinská epopeja z 1896, Ossianův návrat z 1905, Nové básně z 1907. 29. Herrmann, U snědeného krámu z 1890. 30. F. X. Dvořák, Zlatou stezkou z 1888, Stínem k úsvitu z 1891, Sursum corda z 1894, Meditace z 1896, Eucharistia z 1897, Improperie z 1902, Soli Deo z 1905, Z hlubin věků z 1906, Kontemplace z 1909, Modlitby básníkovy z 1913. 31. Šimáček, Ze zápisků ph. st. J. Kořínka z 1894. 32. Jirásek, Otec z 1895 a Rozmanitá prosa I. z 1896. 33. Jirásek, Věk IV. z 1901 a V. z 1907. 34. Klostermann, Kam spějí děti z 1901. 35. Šlejhar, Temno z 1902, Peklo z 1905, Od nás z 1907, Lípa z 1908. 36. Herrmann, Mezi dětmi z 1904, Tchán Kondelík z 1905. 37. Čapek-Chod, Kašpar Lén, mstitel z 1908. 38. Jirásek, Jan Hus z 1911 a Jan Roháč z 1914. 39. Jirásek, Temno z 1915, Písničky z 1916 a Husitský král z 1320.

Spisy z těchto 39 úkolů vyexcerpovali pp. (v závorce uvedeno číslo úkolu a počet vyexcerpovaných lístků): V. Břečka, prof. v. v. v Praze (č. 23, 9046; [164]č. 33, 6130; č. 38, 1132); Dr. M. Brožová, red. Ottova Slovníku (č. 1, 8050); V. Čapek, řed. cukrovaru v. v. (č. 26, 1025; č. 8, 2161; č. 28, 15.040); K. Forštová, býv. odborná učitelka (č. 31, 5788); A. Fuchsová-Stavařová, prof. v Opavě (č. 27, 3110); Př. Hájek, prof. v Kralupech (č. 11, 4660; č. 20, 6438); J. Hofman, prof. v Praze (č. 6, 5290; č. 7, 4403); A. Holas, ředitel gymnasia v. v. v Těšíně (č. 13, 15.117); Dr. J. Holeyšovský, min. tajemník (č. 15, 9280); J. Honza, prof. v. v. v Praze (č. 14, 13.744); V. Hulík, prof. v Praze (č. 28, 2229); J. Kavka, prof. v Pardubicích (č. 32, 9564); A. Litochleb, prof. v Čes. Třebové (č. 3, 6014); F. Maštera, asistent dráhy v. v. (č. 22, 18.522; č. 24, 12.445); Dr. V. Mostecký, prof. v Jindř. Hradci (č. 8, 1667); V. Mošová, odb. učitelka v Brně (č. 30, 1818); K. Němec, prof. v Táboře (č. 16, 5619); J. Pavlík (č. 12, 3735); Fr. Pich, řed. gymn. v. v. (č. 4, 8136; č. 5, 332); Fr. Poledne, prof. v Náchodě (č. 19, 1672); J. Pospíšil, prof. v Poličce (č. 37, 1000); Boh. Řezáč, prof. v Nov. Bydžově (č. 40, 22.277); M. Ryšánková, choť prof. v Brně (č. 34, 2714); R. Smolíková, učitelka řečí v Praze (č. 35, 5157); J. Starý, odb. učitel v Petřkovicích (č. 18, 247 dopl.); Ferd. Stocký, taj. Akad. domu v Praze (č. 17, 1416); Fr. Stojan, prof. v. v. v Opavě (č. 9, 7074; č. 10, 4576); Jar. Šťuřík, odb. učitel v Polešovicích (č. 25, 6461; č. 29, 3036; č. 36, 2832); L. Zubr, prof. v Praze (č. 21, 7140).

Úhrnem bylo odevzdáno od 1. září 1928 do 30. dubna 1929 246.097 l.

Naše řeč, volume 13 (1929), issue 7, pp. 162-164

Previous Josef Zubatý: Mluvme a pišme správně česky!

Next Z našich časopisů