Časopis Naše řeč
en cz

Kracík

[Short articles]

(pdf)

-

(F. K.) Komparativy tvořené kratší koncovkou -ší (m. obyčejnější konc. -ější, -ejší) mívají kmenovou koncovou souhlásku změněnou tak, jak se mění, splývá-li s následujícím j; to proto, že se komparativní přípona pův. počínala hláskami -j’s. Tak na př. bližší, dražší, vyšší, stč. krašší. Zubnice t, d se podle toho měnily v c, z; bývalo na př. věcší (km. vět-, prasl. vęt-), mlazší, posud je ve spis. mluvě snazší. Ještě starší tvary byly bez hlásky š v 1. p. j. č. r. muž.: bliží, draží, mlazí, také na př. hoří (horší), dalí (další), mení (menší) a p.; podobné tvary (bez š) máme posud v příslovcích (pův. tvarech r. stř.) blíže, dráže, hůře, snáze, dále, méně a p. Skloňovaly se pak komparativy, jako příd. jm. vůbec, tvary nesloženými (jmennými), zachovanými jen ve vzácných zbytcích (na př. věcí, věcší n. věčší ‚větší‘, 2. p. z věcša, přehl. z věčšě ‚většího‘ = sloven. zväčša ‚větším dílem‘), nebo ob. složenými (věcšieho n. věčšieho, většieho většího). V těch tvarech nastávaly změny, z části z příčin hláskoslovných (někde ne ve všem úplně jasných), z části vyrovnáváním hláskových rozdílů; vedle méně, hůře na př. je menší, horší (m. meňší, hořší), u kmenů na t, d se již v staré době objevují tvary s těmito hláskami místo s hláskami c, z (větší, chudší m. staršího věcší, chuzší a ještě staršího věcí, k němuž patří přísl. viece více, chuzí). Příd. jm. krátký by podle toho mělo míti nejstarší tvar krací; ten doložen není, ale je přísl. kráce; na př. v Modlitbách ze 14. st. čteme »mluviti svobodnějie, modliti sě kráce« (kratčeji; Gebauer, Slovn. stč. 1, 135). Tvar kracší, pokud vidíme, doložen není, nejmladší tvar je kratší. Příjmení Kracík mohlo by býti odvozeninou starého komparativu krací; mělo by obdobu v příjm. Menšík (psaném podle výslovnosti nespisovné také Menčík), doloženém již ve 14. st.

Naše řeč, volume 13 (1929), issue 6, p. 141

Previous Kačina

Next Markalous

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1