Časopis Naše řeč
en cz

Vyčiněná kůže

[Short articles]

(pdf)

-

(F. S. J.) »Koželuh kůže louhem vydělává«; tak čteme již v Komenského Bráně 506, tak před Komenským o vydělávání kůže mluví Veleslavínův slovník, tak na př. Winter v Dějinách řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a XV. stol. 858 n., a tak se jistě říká po největší části Čech i s Moravou a Slezskem. Proto se nám zdá, tak že by se měla vyjadřovati i úřední nařízení, má-li jim býti rozuměno po celém území českém; jistě by jim rozuměl každý i v kraji, v němž mají s týmž významem slovo jiné. Provincialismus v úřední mluvě by měl býti na místě, jen kde se úřad obrací k určitému kraji. Jak vidíme z pramenů, jež máme po ruce (Kolt 4, 904. Bartoš, Dial. sl. 497), kůži vyčiňují (nebo snad i činí) někde na Moravě (podle Kotta 4, 904 na Hané). »Kůže chromem činěná« je patrně kůže chromem vydělávaná; »dočinění« kůže již »vyčiněné« její konečná úprava, k níž náleží m. j. též »poltění«, patrně dělení kůže ve dvě tenčí (toto slovo se nám zdá dobré, barvení atd. Původce vyhlášky, o niž jde, patrně je ještě ve vleku starých brusičů, kteří by nejraději byli sloveso dělati z českého slovníku nadobro vypudili. Jak se sám nutil do slova domněle správnějšího, je nejlépe viděti z toho, že mluví také o kůži »vydělané« na způsob podešvic.

Když tato naše odpověď již byla v sazbě, náhodou se nám dostalo do rukou 2.—3. č. letošního ročníku Baťovy služby veřejnosti, redigované a tištěné ve Zlíně. Je tam m. j. článek »Co můžeme očekávat od boxu?«, jenž plně potvrzuje, co jsme napsali, tím, že docela bez jakéhokoli rozdílu o kůži užívá provincialismu činiti, vyčiniti, jehož rozšíření ani není známo, i slovesa vydělávati atd. Čteme tam: »Toto jméno (box) zůstalo chromem činěné kůži… Box… je kůže, která byla vyčiněna solemi chromitými. Činění těmito solemi je poměrně mladý vynález (z r. 1865)… Až do této doby vydělávaly se kůže tříslem. Po vynalezení chromočinění ustupovalo tříslo… do pozadí. Užívalo se ho k vydělávání svrškovic pro těžkou… obuv. Kůže tříslem činěná nebyla však vlastně nikdy naprosto nepromokavou… Zdá se, že v budoucnosti se bude používati třísla pouze v činění podešví«. Atd. Nebudí takové pletení dvou technologických výrazů v čtenáři domnění, že činění a vydělávání jsou dvě různé věci? Proto také, jak se dovídáme, komise, ustanovující naše názvosloví vojenské, rozhodla, aby se v něm užívalo o kůži jen slovesa vydělávati.

Naše řeč, volume 13 (1929), issue 5, p. 120

Previous Poskonný

Next Jiří Haller: Řeč přímá, nepřímá a polopřímá