Časopis Naše řeč
en cz

Přesluhovati

[Short articles]

(pdf)

-

Čtli jsme v listopadu v novinách o výhodách poddůstojníků, »kteří slouží dále«. Není to zrovna chyba, říká se o všech možných dějích, že trvají »dále«. Ale předně slovo dále samo o sobě nepraví, že děj trvá přes obvyklou míru (a o to právě zde jde, ne prostě o nepřetržité další trvání služby; ‚dále sloužiti‘ je pojem, který je v něm. vojenském a úřednickém přísloví »Maul halten und weiter dienen«), a za druhé bychom i v úřední mluvě měli dbáti tvárnosti českého slovesa. O vojácích, kteří ‚slouží déle‘, i když již uplynula doba vojenské služby, i na př. o úřednících, kteří odkládají odchod na odpočinek, po česku se říká, že přesluhují.

Naše řeč, volume 13 (1929), issue 3-4, p. 92

Previous Posluhovati, přisluhovati

Next Přespříští