Časopis Naše řeč
en cz

Železničář

[Answers]

(pdf)

-

(F. St.) Železničním zřízencům se dnes říkává železničář, také, jak nám p. taz. píše, drážník, i železňák. Nám by se z těchto slov nelíbilo žádné (železňák již proto ne, že si při něm každý vzpomene spíše na hrnec). Ani nemyslíme, že by každé povolání i pro úřední potřebu musilo míti pojmenování jediným slovem, jak se dnes tak mnohým zdá. Máme na př. poštovní zřízence a úředníky: budeme jim i v úředních zprávách říkati pošťáci, jak se jim říkává v důvěrném hovoru, nebo poštovníci a pod.? Nám by stačilo i dále, jako stačilo posud i jiným, souhrnné pojmenování »železniční zřízenec«, vedle zvláštních jmen služebních jako výhybkář, skladník, přednosta stanice, pokladník, nádražní sluha atd.

Naše řeč, volume 6 (1922), issue 3, p. 96

Previous Zazlívati

Next Václav Ertl: Ústav pro jazyk československý