Časopis Naše řeč
en cz

Proclíti

[Answers]

(pdf)

-

(B. Ř.) »Vyclíti« i »proclíti« jsou slova nově utvořená pro terminologii právní, jsou nepochybně náhradou za příslušné výrazy německé i jich napodobeninou, ale proto nemusí býti utvořena špatně. Sloveso »vyclíti« dokládají naše slovníky po prvé z právnických překladů J. Zlobického (1743—1810) jako překlad něm. verzollen; je utvořeno správně podle vzoru slovesa vyplatiti a p. »Proclíti« je asi původu ještě mladšího a bylo asi přitvořeno k slovesu vyclíti s tím účelem, aby předložkou pro- bylo vyjádřeno, že nějaká věc prošla celním řízením. Ani proti tomuto způsobu tvoření není co namítati.

Naše řeč, volume 6 (1922), issue 3, p. 90

Previous Přeskočiti

Next Propásti