Časopis Naše řeč
en cz

Podle, vedle

[Answers]

(pdf)

-

(O. K.) Stč. tvary byly podlé, vedlé (z pračeského podlie, vedlie pravidelnou v češtině ztrátou jotace za l), jak viděti z dokladů, kde psáno na konci ee, nebo později é, a také z nářečních tvarů, podlí, vedlí. Ale protože byly vedle sebe tvary vedle, podlé a dle (toto z pův. dlja, dľa), vyrovnaly se jejich koncovky v stejné e. Stejně se stalo v slovenštině, kde je z očekávaného podlie, vedlie vyrovnáním s předl. dľa tvar podľa, vedľa. Bylo by zbytečné i marné, křísiti tvary v mluvě lidové i spisovné dávno zaniklé; proto píšeme s Pravidly podle, vedle.

Naše řeč, volume 6 (1922), issue 3, p. 89

Previous Pichač

Next Předpis