dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Nádherný

[Answers]

(pdf)

-

(S. M.) Slovo nádherný je jedna ze složenin českých, které vznikly ze složenin cizích částečným přejetím (t. j. jen obměnou hláskovou), částečným překladem, jako jsou ba-vlna (z baum-wolle), vá-noce (z weih-nachten), lit-kup (z leit-kauf) atd. Vykládá se totiž slovo nádherný jako napodobenina starohorněm. über-hêr = überaus vornehm, jehož první část byla přeložena českým nad- a druhá ponechána v tvaru německém. Předpona nad- je v složeninách ovšem zpravidla krátká, ale u slova nádhera vznikla délka mechanicky, rytmickou analogií podle mnohých slov s předponou na-(slova s předponou nad- nejsou v živé řeči příliš četná), jako nádobí, náděje, nádržka atd. Tato analogie se projevuje i u jiných podobných slov; patří sem ob. nádlesní, starší pražské nádvladní (n. návladní, Anwalt), dial. moravské (u Bartoše) nádevsí, nádhruščí, nádměstí (pole nade vsí atd.).

Naše řeč, volume 9 (1925), issue 9, p. 286

Previous Moraveč

Next Pěší pluk 21.