Časopis Naše řeč
en cz

Některé snad zajímavé věci

A. M.

[Short articles]

(pdf)

-

Kdysi se mne ptal nebožtík zemský inspektor Royt, takto historik, jak si vysvětluji původ místního jm. Diváky. Jedni praví, že pro pěkné vyhlídky. Ale těch tu není, neboť dědina leží v dosti hlubokém údolí. Bukovanský ve Vlastivědě vysvětluje, že slovo Diváky povstalo z osady »Divice«, která byla nedaleko odtud v třicetileté válce zničena. Obyvatelé se uchýlili pak do lesů a založili novou osadu »Diváky«. Mně se zdá původ slova Diváky jiný. Diváky jsou asi osada prastará. Byly a jsou tu dosud rozsáhlé doubravy, které za stara byly jistě ještě rozsáhlejší, s lesy starými a duby mohutnými a plodnými na žaludy. V doubravách žila jistě stáda divokých sviň a kanců. Byla tu jistě komora černé zvěře. Černé zvěři na Slovensku říkají »diviaky«. Nu a Slovensko se tenkrát táhlo až sem, až k Brnu, jak nasvědčuje kroj, nářečí, obyčeje, mravy, povaha a p. Snad tedy původ názvu »Diváky« je v těchto »diviacích«. Dnes ovšem tu černé zvěře už není, ale zdá se, že zůstal po ní aspoň název osady.

Ptávají se mne také, proč píšu v Kloboukách a ne, jak je zvykem, »v Kloboucích«, a proč píšu v Divácích, a ne, jak jiní píší, »v Divákách«. Odvozuji prostě Klobouky od neživotného podst. jm. klobouk a Diváky od životného podst. jm. diviak. Myslím, že jsem na správné cestě.

V okolí osady Diváky jsou některé trati mající názvy hodně zašmodrchané. Tak na př. údolí mezi martinickými lesy se jmenuje »Štoréně«. Po dlouhém pátrání našel jsem v starých zápisech martinického velkostatku, že parcely ty a ony jsou »in den Staarhainen«. Tedy háje špačků.

K naší osadě patří trať »Porgatňa«. Co to je? Prostě Vorgarten zněmčelého velkostatku diváckého. Zrovna tak povstal divácký název lérpám pro modřín z německého slova Lerchenbaum. — Les Brunvál nemá svůj původ v názvu Brunnenwald, nýbrž v příjmení zakladatele lesa, který se jmenoval Brunner. Tedy Brunnerův les.

Mimo názvy tratí, jako jsou v okolí Strážka, Svárov, Košár a j., je u Šitbořic také trať v klínu kopců zvaná »Gagrazy«. Patrně staroslovanské jméno, které si však nemohu vysvětlit ani slovy [237]»za hrady« ani »za hrází«. Či přece? Filologové mi to dosud nemohli vysvětlit. Znáte snad také odjinud toto slovo? Byl bych za vysvětlení vděčen, neboť mně už v hlavě vrtá mnoho let.[1]


[1] Tento zpola příspěvek, zpola dotaz poslal redakci Naší řeči krátce před smrtí Alois Mrštík. Čekali jsme s odpovědí, až podaří-li se nám záhadné Gagrazy nějak dešifrovat. Bohužel se nám to podnes nepoštěstilo, a tak se Mrštík odpovědi nedočkal. Otiskujeme tedy příspěvek Mrštíkův dnes aspoň z piety k slavnému autorovi a jako dokument jeho zájmu o jazyk a jeho záhady. Místní jméno Diváky vyskytuje se ovšem v tvaru Diviaky i na Slovensku (v Turci a v Nitře). Ale může to být také jméno obyvatelské, přezdívkové. Diviak (jako čes. divák, na př. u Raise) znamená také podivína, divousa. O rozdíle v koncovkách -ích a -ách v lokále jmen místních jsme vykládali (ovšem jinak) v NŘ. 6, 280 a j.

Naše řeč, volume 9 (1925), issue 8, pp. 236-237

Previous Chudokrevný

Next Na rozloučenou