Časopis Naše řeč
en cz

Škvrně

[Answers]

(pdf)

-

(V. P.) znamená buď prasátko anebo dítě (přenesením malého člověka). Je to podle všeho slovo původu onomatopoetického tak jako škvrčeti, vrněti, mrněti, frněti a p. Odvozenina téhož tvaru a podobného významu je mrně. — Odkud je slovo holdegron (lamželezo, hromotluk), nevíme; je to patrně zkomolenina nějakého slova cizího. — Je-li možný v titulu článku výraz »smích o kázni«, je těžko říci, když nevíme, oč jde. Ale smáti se můžeme jen něčemu nebo snad i nad něčím; o něčem se snad ještě nikdo nesmál.

Naše řeč, volume 9 (1925), issue 7, p. 221

Previous Sledovati

Next Ujíti