Časopis Naše řeč
en cz

Rozvaha

[Answers]

(pdf)

-

(J. K.) Výraz rozvaha ve významu bilance vyskytuje se, pokud je nám známo, po prvé v Něm.-českém slovníku Franty Šumavského z r. 1844 (pod heslem Bilanz). Autoritativního uznání se mu dostalo Něm.-českým slovníkem vědeckého názvosloví, které vyšlo r. 1853 za redakce Šafaříkovy.

Naše řeč, volume 9 (1925), issue 7, p. 221

Previous Roztáhhuba

Next Sledovati