Časopis Naše řeč
en cz

Pečovna

[Answers]

(pdf)

-

(V. M.) Městská sociální péče v Brně, vidouc, že se o zdravotní stav tamějších dětí málo pečuje, zřídila k tomu ve všech školních obvodech zvláštní instituce, které nazvala pečovny. Byli jsme dotázáni, líbí-li se nám to slovo. Přiznáváme se, že nikoli, a nepochybujeme, že obyčejný člověk bude při něm spíše mysliti na pečení než na pečování. Toto nové slovo je zase jen ovoce tendence, kterou v posledních dobách u nás pozorujeme velmi často, t. j. snahy jednak raziti pro kdeco slovo stůj co stůj jednoduché, jednak vyráběti taková slova podle jednoho vzoru do nekonečna. V dobré a vlastně nedobré paměti jsou všechny ty -enky, které vyrobila doba válečná a v jejichž výrobě doba poválečná s takovým úspěchem pokračovala a pokračuje. Dnes podle stravovny, opatrovny atd. byla utvořena pečovna, za týden se snad zřídí někde pro děti obědovna, k ní přibude posilovna, obveselovna, fotografovna, přeměřovna, oddechovna, zušlechťovna, umísťovna a zakrátko budeme míti takových -oven zase takovou zásobu, jako máme -enek. Není nad šablonu!

Naše řeč, volume 9 (1925), issue 7, p. 219

Previous Linde, Lindeho

Next Předisposice