Časopis Naše řeč
en cz

Kolohnát

[Answers]

(pdf)

-

(P. P.) Vykládati toto slovo za složeninu ze slov kůl (kolu) a hnát (= člověk, který má hnáty jako kůly) nezdá se nám dost možné, protože složeniny tohoto typu (rodo-kmen, kmen = rod) jsou v češtině (a zvláště lidové) velmi vzácné a vznikly většinou napodobením slov německých (na př. Stammbaum). Takové předlohy cizí pro slovo kolohnát ovšem neznáme. Kolozub neznamená zub trčící z řady ostatních jako kolík, nýbrž zub vedle jiného křivě vyrostlý, takže je mezi oběma zuby mezera jako u člověka kolozubého (= s vyklaným zubem n. zuby).

Naše řeč, volume 9 (1925), issue 7, p. 218

Previous Janovský, -ského

Next Kunětická hora