Časopis Naše řeč
en cz

Katecheta

[Answers]

(pdf)

-

(R. F.) Je pravda, že základem tohoto slova a slov s ním příbuzných (katechismus, katechese atd.) je řec. katéchein (asi »zvučeti do někoho«, pak »vyučovati stálým opakováním«), katéchétés (učitel) atd., to že jsou složeniny slovesa échein (»zvučeti«, k tomu ř. échó »ozvěna«) a jeho odvozenin s předl. kata a že by se tedy správně etymologicky mělo děliti kat-echeta. Ale kdo má takové věci věděti? To bychom musili děliti také kat-egorie, pros-odie, ex-emplář a kdovíco všecko. Již 7, 284 (pe-dagog) jsme vykládali, že požadavek, aby se při rozdělování složenin dbalo jejich původu, může míti smysl jen u složenin, jejichž vznik je jazykovému citu českému docela zřejmý; jinak dělíme složeniny jako jiná slova podle obecných pravidel (tedy ka-techeta, kate-cheta, kateche-ta).

Naše řeč, volume 8 (1924), issue 9, p. 287

Previous Hrůzlivý

Next Klenčí