Časopis Naše řeč
en cz

Vizovice či Vyzovice?

[Answers]

(pdf)

-

(F. K.) Při výkladu moravských jmen místních a při stanovení správné formy jejich je na ten čas nejspolehlivější pomůckou, jak jsme již několikrát napsali na tomto místě, kniha Černého a Váši, Moravská jména místní, v níž je podán rozbor moravských jmen místních po stránce filologické a na podkladě zápisů v pramenech starých. Jméno Vizovice je podle svého tvaru zřejmě jméno rodové neboli čelední, odvozené z osobního jména příponou -ovice (pův. -ovici) tak jako Olbramovice, Lobkovice, Mitrovice a p. Jde tedy jen o stanovení tvaru jména osobního, které bylo odvozenině základem. Černý a Váša vycházejí z osobního jména Vid, dosvědčeného jednak starým zápisem z r. 1222 (Černý-Váša 138), jednak [256]řadou jiných místních jmen z něho odvozených, jako Vidice, Vidov, Vidovice. Vedle základního tvaru Vid vyskytovalo se toto jméno i v různých odvozeninách (jako jméno Mlad v tvarech Mládek, Mladoň, Mladota, Mlaz) a složeninách, které byly zase základem jiným jménům místním: tak ze jména Vidoň vznikla jména Vidoň a Vidonice, z Vidoně—Vidonín, z Videk—Videč, z Vidhost — Vidhošť a Vidhostice atd. Takovou odvozeninou osob. jména Vid bylo asi také jméno Viz, utvořené z něho podobným způsobem jako Búz (Bouzov) z Bud, Blaž (Blažice) z Blah, Čieč (Čiečov, nč. Číčov) z Čák (Čakovice) a p. Vizovice, pův. Vizovici, byl tedy název rodiny, čeledi Vizovy. Podle tohoto výkladu velmi pravděpodobného je tedy správné, nařizuje-li politická správa, řídíc se patrně míněním odborné místopisné komise moravské, psaní Vizovice místo obvyklého dosud Vyzovice. S tím ve shodě je i Vaše poznámka, že ve výslovnosti místní nezní i ve jméně Vizovice tak tvrdě jako na př. v slově był. Že by jméno Vizovice pocházelo od slovesa vizu, je ovšem nesprávné.

Naše řeč, volume 8 (1924), issue 8, pp. 255-256

Previous Vajíčko kukaččí

Next Vopršálek, Opršálek