Časopis Naše řeč
en cz

Kách

[Answers]

(pdf)

-

(8, 62) K výkladu tohoto slova dodává prof. Fr. Křemen: Slovo to se dostalo do Čech z vídeňského dialektu, kde gach (Kach) = prudký, rychlý, prudce, rychle. Je to tvar prastarý, středohornoněm. gâch s týmž významem, v nové němč. jäh s významem poněkud obměněným. Slýchal jsem to slovo kách dost často v Litomyšli, Poličce a Písku i v jejich okolí. Teď mizí.

Naše řeč, volume 8 (1924), issue 3, p. 94

Previous Chiasmus

Next Kukybanky, kukyrbanky