Časopis Naše řeč
en cz

Garde-robe, garderobière

[Answers]

(pdf)

-

(G. R.) Pro první pojem je u nás dávno ustálené slovo šatna, správně tvořené jako kůlna (místnost na kola, t. vozy), ratejna (místnost pro rataje, t. oráče), cihelna aj.; nedávno jsme čtli v novinách slovo ošacovna s významem přeneseným na záchod, jehož neznámému tvůrci asi překáželo v tomto významu slovo šatna, upomínající příliš na »šaty«, ale nepřekážela »ošacovna« s blízkými příbuznými ve sku[93]pině slovesa ošatiti. Pro pojem strážkyně šatny jsme čtli slova šatnářka a šatenská; první se nám nelíbí, protože konc. -ář obyčejně tvoří jména výrobců (ač máme na př. i archiváře), druhé by mělo obdobu v slovech pokojská, krámská, krámský, hospodský aj. Také jména šatný, šatná (jako vrátný) by nebyla nemožná; rozhodne ovšem teprv zvyk.

Naše řeč, volume 8 (1924), issue 3, pp. 92-93

Previous Z našich časopisů

Next Habry