dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Chrpa

[Answers]

(pdf)

-

(F. H.) Původ tohoto slova je záhadný, i příčina odchylného znění charpa (charba) v některých nářečích. Berneker 1, 412 srovnává pol. charpa, charpęć, chrapina, chrapowina a p. (plevel, bujný porost na vlhké půdě, houština a p.). Rostafiňski vidí v č. charpa chrpa něm. slovo Kornblume (stněm. chorenpluem), které by bylo přes nás přešlo k Polákům; výklad ten nezní pravděpodobně. Středočeský tvar je chrpa, a protože střední čeština je základem našeho spis. jazyka, tento tvar má přední právo býti pokládán za spisovný.

Naše řeč, volume 8 (1924), issue 2, p. 62

Previous Hájiti

Next Kách