Časopis Naše řeč
en cz

Vývoj kodifikace české výslovnosti

Jan Volín

[Reviews and reports]

(pdf)

The development of the codification of Czech pronunciation

Recenze knihy Štěpánová, Veronika (2019): Vývoj kodifikace české výslovnosti. Praha: Academia, 287 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Fonetický ústav FF UK
náměstí Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
jan.volin@ff.cuni.cz

Naše řeč, volume 103 (2020), issue 5

Previous Barbora Štěpánková: K možnostem zachycení pragmatické složky významu v jednojazyčném výkladovém slovníku (na příkladu hesel z oblasti etnografie a antropologie)

Next Klára Dvořáková: O setkávání gramatiky s pragmalingvistikou